Cíle Spolku přátel Barchanu

 • aktivním způsobem se spolupodílet na každoročním předvádění historické slavnosti Barchan v rámci svatovítských slavností 
 • propagovat Barchan  všemi dostupnými prostředky a zvýšit tak všeobecnou informovanost o této slavnosti u nejširší veřejnosti v ČR i zahraničí
 • zachovat tradici slavnosti pro další generace, archivovat památky na slavnost, zachycovat slavnost na všechny dostupné nosiče /film, video,foto,kronika atd./
 • rozšiřovat obecné povědomí o slavnosti Barchan a  minulosti Jemnického regionu
 • v souladu s historií a tradicí slavnosti Barchan rozvíjet estetické cítění, fantazii prostřednictvím doplňkových aktivit a činností
 • podpořit zájem o slavnost  Barchan jak u občanů Jemnicka tak turistů projíždějící městem vytvoření a otevřením muzea Barchanu
 • uchovávat  exponáty nejrůznějšího druhu na Barchanovou slavnost i další historii Jemnicka a jejich propagace prostřednictvím pravidelné výstavní expozice 
 • získat a provozovat v blízké budoucnosti objekt pro interaktivní expozici o Barchanu
 • zajištění finančních, materiálních a organizačních podmínek pro všechny předchozí aktivity a další, které s těmito souvisejí

 

Cílů bude dosahováno následujícími činnostmi:

 • pořádáním přednášek, kulturních a společenských akcí
 • spoluprácí s kulturně-společenskými institucemi města Jemnice při akcích propagující Barchan a historií Jemnice
 • spoluprací se školami a  sportovní organizací města Jemnice  při nejrůznějších akcích propagující slavnosti Barchan a historii Jemnice
 • ve spolupráci s agenturou DEYTONEY , s.r.o. pořádat interaktivní výstavy , nákup a prodej zboží a výrobků propagující Barchan a historii Jemnice
 • propagační, publikační a přednáškovou činností
 • zapůjčování či pronájem výstavních exponátů  o Barchanu
 • vystupováním na kulturních a společenských akcích  města Jemnice, institucí a organizací v regionu Jemnice