Vítejte

Vítáme Vás na internetové presetnaci Spolku přátel Barchanu, o. s.VÝZVA KE SPOLUPRÁCI 


Jménem spolku Vás dnes chceme vyzvat ke spolupráci a požádat Vás o aktivní zapojení. Zakladatelé spolku mají zájem v Jemnici postupně vybudovat do roku 2013, kdy uplyne 300 let od první písemné zmínky, že se slavnost pod názvem Barchan konala, interaktivní originální expozici mapující a představující slavnost Barchan v celé její dlouholeté historii.

Při sběru dokumentů a archiválií jsme s údivem zjistili, že se neuchovávají jména kluků, barchaníků, co každoročně běhávají závod o ceny. Myslíme si, že je velká škoda, že se zapomíná na lidi, kteří za staletí tvořili historii Barchanu, že se zapomíná na jména jemnických rodáků, kteří se této originální slavnosti osobně účastnili v daleké i nedávné minulosti, že budoucí generace neznají jména těch, kteří tvořili historii této slavnosti .

Rádi bychom dali dohromady seznamy mladíků, barchaníků , jejich jména, původ a pokud to bude jen trochu možné, vše i doplnili fotkami a podobiznami všech těch, co závod v kterémkoliv roce běželi, nejen letos, loni či předloni, ale především i před deseti, dvaceti a možná i padesáti a více léty. Zkrátka kam až to půjde, kdo si kdo vzpomene, kdo bude ochoten poskytnout informace, věnovat či zapůjčit dokument v jakékoliv podobě. Rádi bychom pak pro budoucí léta založili tzv. Pamětní knihu Barchan , ve které bychom zaznamenávali jména a všechny další důležité informace související s během barchanu v daném roce .

Vyzýváme proto všechny zájemce o spolupráci , aby se nám přihlásili. Rádi bychom s Vámi dohromady vytvořili skupinu , která by se za naší koordinace pokusila oslovit jemnické rodáky, pamětníky, navštívila archiv na městském úřadě, hledala na netu i v jiných zdrojích . 

Máme zájem , aby co nejdříve vznikla skupina aktivistů spolku, kteří by uměli oslovit jemnickou veřejnost a začala se sběrem informací a archiválií. Z těchto dat by se postupně sestavil rok po roku seznam běžců-barchaníků , jejich jména, příjmení, rok narození, zda pocházeli z Jemnice, na jakém místě ve vlastním závodě se v daném roce umístili, co udělali s cenou, kterou obdrželi apod.

Jsme přesvědčeni a věříme, že mnozí z těch, co závod zvaný Barchan běželi a ještě žijí , mají schovanou fotografii, či cenu, kterou vyhráli, že budou ochotni se podělit o vzpomínku na dobu, kdy se závodu účastnili. V této souvislosti vyzýváme i všechny bývalé běžce barchaníky, aby se nám přihlásili a poskytli nám možnost se s nim osobně setkat a pořídit záznam o daném roce, kdy se běhu účastnili. Vyzýváme i všechny dosud žijící pamětníky , aby se nám ohlásili a podělili se s námi o vše, co si pamatují z vyprávění svých rodičů, prarodičů o slavnosti Barchan

Jsme přesvědčeni, že mnozí z Vás, co projeví zájem o aktivní spolupráci, zapojit se do získávání informací a historických artefaktů, budou umět s pamětníky slavnosti Barchan pořídit, natočit a zpracovat zvukový či obrazový záznam, který by bylo možné předvést široké veřejnosti v rámci vzniklé expozice .

Myslíme si, že naše výzva může být atraktivní , zejména pro školáky všeho věku, co mají zájem o historii svého města, o Barchan. Myslíme si, že odkrývat minulost a přispívat k její uchování je nejen záslužné, ale i poučné a zajímavé pro samotné účastníky spolupráce. 

Věříme, že s Vaší aktivní pomocí lze získat vzpomínky, artefakty a pamětihodnosti o Barchanu i o těch , kteří ji kdysi dávno i v nedávné minulosti aktivně spoluvytvářeli a které dnes nenávratně mizí v běhu času, v propadlišti času. 

V rámci expozice Barchan bychom rádi předvedli veřejnosti nejen plakáty, letáčky na program, vstupenky , fotky, amatérské filmy , video záznamy slavnosti v jednotlivých rocích, ale i obrázky podle kterých by bylo možné vytvořit konkrétní repliky oblečení běžců z nedávné i daleké minulosti, tabuli jmen barchaníků, kteří se závodu v celé její historii účastnili, umožnili shlédnout či vyslechnout záznamy s pamětníky a řadu dalších věcí. 

Barchanový spolek je dnes již řádně zaregistrován a tak by rád získal co nejvíce spojenců a zájemců o spolupráci, co pomohou se vznikem a tvorby expozice, originálního interaktivního muzea Barchan.

Proto si Vás pokoušíme a dovolujeme touto cestou oslovit a požádat Vás o ochotu a aktivní spolupráci pro dobro věci, pro získání vzpomínek na minulost, co pomohou uchovat dědictví originální jemnické slavnosti pro budoucnost.